Wuhanin maakunnassa Kiinassa alkoi joulukuussa 2019 epidemia, jonka aiheuttaja on ihmiselle uusi koronavirus. Sen aiheuttama koronavirustauti on viralliselta nimeltään COVID-19.COVID-19 on levinnyt pandemiaksi, ja eri maissa toteutetaan erilaisia kansallisia toimenpiteitä viruksen leviämisen estämiseksi. Suomessa viruksen aiheuttamista toimenpiteistä tiedottamisesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joka seuraa Maailman terveysjärjestön WHO:n viestintää ja suosituksia pandemiaan liittyen.

World Muscle Society on julkaissut yleisiä neuvoja koronaviruksen vaikutuksesta lihas- ja neuromuskulaaritauteihin. Globaali TREAT-NMD –verkosto suosittelee noudattamaan näitä ohjeita sekä seuraamaan ja noudattamaan kansallisen viranomaisen antamia ohjeita. Sekä World Muscle Society että TREAT NMD –verkosto korostavat, että kaikista erityisistä kysymyksistä tai ongelmista tulee keskustella oman hoitovastuuyksikön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Vastaanottajasta Vaikuttajaksi –hankkeen asiantuntijalääkäri, neurologian erikoislääkäri Manu Jokela käänsi World Muscle Societyn ohjeistuksesta soveltuvat osat koronavirustautiin liittyen.  Koko julkaisu löytyy World Muscle Societyn verkkosivulta osoitteesta www.worldmusclesociety.org/news/view/150. World Muscle Societyn suositusta uudelleenarvioidaan ja tarvittaessa päivitetään kolmen vuorokauden välein, ja muutokset päivittyvät tähän dokumenttiin.

 

World Muscle Societyn ohjeet COVID19-sairauteen liittyen:

Lihassairauksia/neuromuskulaarisairauksia sairastavilla vakavan COVID19-sairauden saamisen riski vaihtelee, hyvin lievissä lihassairauksissa riski ei välttämättä ole merkittävästi kohonnut verrattuna normaaliväestöön. Vakavan COVID19-sairauden riskiä suurentavia tekijöitä neuromuskulaaripotilailla ovat esimerkiksi:

  • Hengityslihasten heikkous, joka johtaa hengityskapasiteetin alentumiseen (FVC < 60%), erityisesti potilailla joilla on myös selkärangan virheasentoa (kyfoskolioosi)
  • Hengityksen tukihoito henkitorviavanteen (trakeostooma) tai maskin kautta
  • Heikentynyt yskimisvoima tai suun ja nielun lihasten heikkous, joka vaikeuttaa liman poistumista hengitysteistä
  • Trakeostooma
  • Lihassairauteen liittyvä sydänsairaus (esimerkiksi sydämen vajaatoiminta)
  • Lihassairaudet, joihin liittyy oireiden pahenemisen riski kuumeen, paastoamisen tai infektion aikana (esimerkiksi myastenia)
  • Lihassairaudet, joihin liittyy rabdomyolyysin riski kuumeen, paastoamisen tai infektion myötä (esimerkiksi tietyt metaboliset myopatiat)
  • Diabetes ja lihavuus
  • Steroidilääkitys ja immunosuppressoiva lääkitys (esimerkiksi tulehdukselliset lihassairaudet, myastenia)

 

Niille lihastautia sairastaville, joilla on edellä mainittuja riskitekijöitä, kotiin eristäytyminen on suositeltavaa toistaiseksi. Hygienian ja kontaktien välttämisen suhteen ohjeistus on sama kuin kaikilla muillakin ihmisillä, THL:n ohjeita noudattaen.

Fysioterapian toteuttamista suositellaan etänä, mikäli se on mahdollista. Ruuan, lääkkeiden ja muiden tarpeellisten tarvikkeiden toimitukset kannattaa järjestää kotiin puhelimitse tai netin kautta tilaamalla, niissä paikoissa joissa se on mahdollista.

Kortikosteroidi (”kortisoni”) -lääkitystä ei pidä koskaan lopettaa äkkinäisesti ja ilman lääkäriltä saatua ohjeistusta. Tämä ohje koskee erityisesti Duchennen lihasdystrofiaa tai tulehduksellisia lihas- tai hermosairauksia sairastavia. Tulehduksellisten lihas- ja hermosairauksien lääkehoitoa on pääsääntöisesti syytä jatkaa aiempaan tapaan ja mahdollisista lääkemuutoksista on keskusteltava hoitavan lääkärin/neurologin kanssa.

Lääkitysten suhteen on huomioitava myös, että jotkin kokeelliset COVID19-lääkkeet saattavat olla haitallisia tietyissä lihastaudeissa, esimerkiksi klorokiini ja atsitromysiini voivat pahentaa myastenian oireita.

Ohjeistukset voivat tarkentua päivittäin, joten niitä kannattaa seurata THL:n ja World Muscle Societyn sivuilta:

www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

www.worldmusclesociety.org/news/view/150

World Muscle Society on kaikille lihastauteihin/neuromuskulaaritauteihin liittyvillä aloilla työskenteleville ammattilaisille avoin monitieteinen foorumi, joka keskittyy erityisesti tieteelliseen tutkimukseen ja hoitoon liittyviin kysymysksiin. World Muscle Society järjestää vuosittain laajan kansainvälisen konferenssin lihastautien tutkimuksesta ja hoidosta, tarjoaa mahdollisuuksia nuorille tutkijoille sekä edistää hoitokäytäntöjen kehittämistä kliiniseen työhön.

TREAT-NMD on maailmanlaajuinen verkosto, jonka tehtävänä on tukea hoitomenetelmien kehittämistä ja tutkimusta lihastautia sairastavien elämänlaadun ja terveyden parantamiseksi. Verkoston toiminnassa korostuu yhteistyö potilaiden, yritysten, tutkijoiden, järjestöjen ja viranomaisten kesken.