World Muscle Society (WMS) on päivittänyt koronavirusta- ja koronavirusrokotuksia koskevat suosituksensa huhtikuussa 2022. Tällä hetkellä ei ole olemassa tietoa siitä, että perinnöllisiä neuromuskulaaritauteja sairastavat sairastuisivat herkemmin covid-19 tautiin. Neuromuskulaaritaudit ja niiden hoito voivat kuitenkin vaikuttaa sairastavan kykyyn selvitä infektiosta.

WMS muistuttaa, että paikalliset ja kansalliset ohjeistukset on aina otettava huomioon pandemialta suojautumisessa ja pandemian hoidossa.

Kansainväliset neuromuskulaariyhdistykset ja verkostot (mm. Association of British Neurologists, European Reference Network Euro-NDM) ovat luokitelleet lihastauteja sairastavat kolmeen riskiryhmätasoon vaikean koronavirustaudin osalta; matala, keskitaso ja korkea riskiryhmä.

Ne lihastauteja sairastavat, joilla ei ole sydän- tai hengityselimistön ongelmia, immunosupressiivista lääkitystä eikä mitään muita merkittäviä riskitekijöitä tai liitännäissairauksia, kuuluvat usein matalaan riskiryhmään.

Keskitason ja korkean riskiryhmään kuuluvat ne lihastauteja sairastavat, joilla on seuraavanlaisia ominaisuuksia:

 • Rintakehän ja pallean alueen lihasheikkous, jossa FCV on alle 60 % oletetusta
 • Maskin tai trakeostomian avulla hengitystukea käyttävät
 • Heikentynyt yskimisteho ja keuhkoeritteiden poistuminen
 • Trakeostooma
 • Sydänperäiset oireet ja/tai sydänlääkitys
 • Tilat, joissa kuume, paasto tai infektio voi aiheuttaa tilan heikkenemistä (esimerkiksi metaboliset lihastaudit tai hermo-lihasliitoksen taudit)
 • Tilat, joissa kuume, paasto tai infektio voi aiheuttaa rabdomyolyysin
 • Hauraus, samanaikainen diabetes ja lihavuus sekä vaikea korkea verenpaine
 • Steroideja sekä immunosuppressiivisia lääkkeitä käyttävät (Huom! Näitä lääkkeitä käyttäviä tulisi seurata huolellisesti, mutta lääkehoitoa tulisi jatkaa, ellei hoitava taho toisin määrää)

 

Koronavirukselta suojautuminen on edelleen tärkeää!

Viruksen leviämistä tulee edelleen estää huomioimalla turvavälit, hyvä käsihygienia sekä maskin käyttö. WMS suosittelee, että lihastauteja sairastavat käyttävät edelleen kasvomaskeja poistuessaan kotoa.

World Muscle Society suosittelee korkeaan riskiryhmään kuuluvia lihastauteja sairastavia mahdollisuuksien mukaan tekemään etätöitä tai porrastamaan työaikoja, välttämään suuria ihmismassoja sekä julkisia kulkuvälineitä. Fysioterapiaa ja kuntoutusta suositellaan tehtävän myös etänä, jos turvallista kotona tehtävää harjoittelua ei pystytä järjestämään.

Koronatestiin hakeutumisessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Vähäisistäkin oireista tulee jäädä kotiin ja käydä tarvittaessa koronatestissä. Lieväoireisen tartuntaepäilyn kohdalla voi riskiryhmään kuulumaton tehdä THL:n suosituksen mukaan myös kotitestin.

World Muscle Societyn päivitetystä suosituksesta voi lukea myös, mihin neuromuskulaaritauteja sairastavien on hyvä varautua covid-19 pandemian aikana. Voit lukea suosituksen kokonaisuudessaan täältä: 2022-04-23-WMS-Covid-19-advice.pdf (worldmusclesociety.org)

World Muscle Societyn suositus koronarokotuksista

World Muscle Societyn ohjeistus koskien koronarokotuksia ja koronavirustaudin hoitoa on päivitetty huhtikuussa 2022. Suosituksen voit lukea kokonaisuudessaan englannin kielellä täältä: 2022-04-23-WMS-Covid-19-Vaccine-Advice.pdf (worldmusclesociety.org)

World Muscle Societyn mielipide on, että nykyisin käytössä olevat rokotteet ovat turvallisia neuromuskulaaritauteja sairastaville, ja niiden hyödyt ylittävät haitat. Alla ohjeistuksen pääkohtia:

 • Käytössä olevista ja hyväksytyistä koronavirusrokotteista ei voi saada koronavirustartuntaa.
 • Nykytiedon perusteella ei voida suositella tiettyä rokotemerkkiä lihastauteja sairastaville, vaan kaikki rokotteet tuovat hyvän suojan myös uusia koronavirusvariantteja vastaan.
 • Rokotteiden haittavaikutukset ovat olleet pääasiassa lieviä, eikä ole oletettavaa, että lihastauteja sairastavien kannalta asia olisi toisin.
 • WMS suosittelee niitä lihastauteja sairastavia, joilla on käytössään geeniterapialääkkeet tai immuunijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet, olemaan yhteydessä hoitavaan tahoon ennen koronarokotteen saamista, jotta oikea aikataulu rokotteiden ja lääkehoidon välillä saadaan sovittua.
 • Nykytiedon valossa lihastauti ei lisää rokotteiden haittavaikutuksia.
 • Lihasatrofia eli lihaskato ei vaikuta rokotteen tehoon.

 

Ajantasaista tietoa Suomen rokotusohjelmasta ja rokotusten etenemisestä löydät Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta Rokotteet ja koronavirus: Tietoa koronarokotteista – THL sekä oman kuntasi terveydenhuollosta.

2.6.2022 THL suosittelee neljänsiä rokoteannoksia lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville 70–79-vuotiaille. Neljättä koronarokotetta on suositeltu jo aikaisemmin kaikille 80 vuotta täyttäneille, kaikille 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille ja kaikille hoivakodeissa asuville sekä järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville iäkkäille.

Kaikista rokotuksiin, niiden turvallisuuteen ja mahdollisiin haittavaikutuksiin sekä rokotusajankohtiin liittyvissä kysymyksissä tulee kääntyä oman hoitavan tahon puoleen. Lihastautiliitto ei voi ottaa kantaa yksittäisen henkilön rokotus – tai lääkehoitoasioihin.