HUS on yhdessä Suomen muiden yliopistosairaaloiden kanssa laatinut ohjeistuksen lasten koronaviruksen riskiryhmistä. Riskiryhmille suositellaan pois jäämistä koulusta ja päiväkodista turhan altistuksen välttämiseksi, kun koulut ja varhaiskasvatus avaavat ensi viikolla tauon jälkeen ovensa.

Turhaa altistumista koronavirukselle tulee välttää. Osalla potilaista tämä voi tarkoittaa kotiin jäämistä päivähoidosta ja koulusta. Kotiin jäämistä suositellaan alla oleville lastensairauksien riskiryhmille. Lapsen hoitava lääkäri tekee päätöksen lapsen (tarvittaessa myös sisarusten) kotiin jäämisestä yksilöllisen arvion perusteella. Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia lähiopetuksen/varhaiskasvatuksensuhteen influenssa- tai RSV-kaudella, ei ole syytä jäädä pois päivähoidosta tai koulusta myöskään koronavirusepidemian aikana.

Koronaviruksensuhteenlasten riskiryhmiksi luokitellaan seuraavat sairaudet:

1. Keuhkosairaudet
•Harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet
•Ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat lasten keuhko- ja lihassairaudet
•Keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus (pulmonaalihypertensio)
•Voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat tai keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö), poikkeuksellisen vaikea-asteinen astma

2. Sydänsairaudet
•vaikea sydämen vajaatoiminta
•keuhkoverenpainetauti
•lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti)
•leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF)

3. Immunosuppressoidut ja muut potilaat
•solusalpaajahoitoa tai muuta voimakasta immunosuppressiivista hoitoa saavat lapset (syöpähoidot, elinsiirron saaneet lapset, tietyt neurologiset potilaat)
•vaikeat synnynnäiset immuunipuutokset

4. Lastenneurologiset potilaat
•lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys

Vaikean koronavirustaudin riski on matala lapsilla ja nuorilla
•jotka ovat terveitä
•joiden perussairaus, esimerkiksi astma tai sydänsairaus, on hoitotasapainossa
•jotka sairastavat diabetesta ilman merkittäviä lisäsairauksia.

Lähde: www.hus.fi