Avausjakson nimi on ”Alussa oli hiekkalaatikko, sekuntikello ja jälki-istunto”. Ja kyllä, otsikon asiat liittyvät lihastautia sairastavien nuorten kokemuksiin koululiikunnasta.

Avausjaksossa podcastin vetäjät Liisa-Maija Verainen ja Elina Mäkikunnas kertovat kokemuksiaan yhdenvertaisen koululiikunnan edistämisestä. Kuulemme myös esimerkkejä Lihastautiliiton koulukyselystä.

Podcastin sisältö

Lihastautiliitto järjesti Jyväskylän yliopiston liikunnanopettajaopiskelijoille koulutusta yhdenvertaisesta koululiikunnasta 2018. Ideana oli kehittää malleja, jotka sopivat sekä heikosti liikkuville, manuaalista pyörätuolia käyttäville tai sähköpyörätuolia käyttäville oppilaille. Opas löytyy Lihastautiliiton verkkosivuilta osoitteesta lihastautiliitto.fi. Oppaan nimi on Kaikki kentille ja saleihin – yhdenvertaisen koululiikunnan tuntimalleja. Elinalle jäi koulutuksesta mieleen teemoitettu kaupunkisota ja Liisa-Maijalle futisbiljardi. Opiskelijat pääsivät koulutuksessa kokeilemaan itse liikkumisen apuvälineitä mm. sähköpyörätuolilla ajamista.

Lihastautiliitto on yli 10 vuoden ajan palkinnut opettajia ja kouluja hyvin toteutetusta esteettömyydestä ja lihastautia sairastavan koululaisen huomioimisesta. Tässä yhteydessä Liisa-Maija lähettää terveiset Ouluun Janne Peltoniemelle, joka on yksi palkituista. Janne otti hienosti huomioon heikosti liikkuvan oppilaan liikuntatunneilla.

Podcastin tavoitteena on tarjota työkaluja koululiikunnan parissa työskenteleville niin opettajille kuin koulunkäynninohjaajillekin. Lisäksi tavoitteena on tuoda aihe lähemmäs opettajien arkea sekä antaa konkreettisia vinkkejä oppilaille ja perheille.

 Jatkossa on tulossa vinkkejä kiireen kesytykseen. Miten huomioida tässä kiireessä oppilaan yksilöllisiä tarpeita. Myös turvallisuusasiat nostetaan esille. Esimerkiksi sähköpyörätuoli painaa paljon ja kulkee lujaa.

Myös ideoita otetaan myös kuulijoita vastaan, niitä voi laittaa liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi  ja podcastit tulevat jatkossa Lihastautiliiton verkkosivuilta.

Elina on kiinnostunut mistä alkujakson nimi lähtöisin. Liisa-Maija kertoi Lihastautiliiton koulukyselystä, jossa etsittiin hyviä kokemuksia ja saatiinkin haasteita. Hiekkalaatikko viittaa saatuun kokemukseen, joissa oppilas oli laitettu istumaan hiekkalaatikkoon liikuntatunnin ajaksi, kun muut pelasivat jalkapalloa ja pesäpalloa. Elina ihmettelee ja muistuttaa, että liikuntatunnin tulee olla virkistävä hetki koulupäivän aikana.

Sekuntikello viittaa siihen, että monet lihastautia sairastavat oppilaat ovat olleet kellottajia ja kirjureita liikuntatunneilla. Olisi yhdenvertaisesti tärkeää, että muutkin oppilaat voisivat olla yhtä lailla kirjureita. Jälki-istunto aloitusjakson nimeen tuli siitä, että oppilas oli hitaan kävelyn vuoksi saanut jälki-istuntoa, kun ei pysynyt muiden perässä. Elina toteaa, että tämähän oli kannustavaa.

Nyt Elina ja Liisa-Maija haluavat heittää vanhat asiat romukoppaan ja tuoda mahdollisuuksia uuteen juuri tämän podcastin avulla. Nyt heitetään uudenlaisia palloja kentälle.

Lopussa vielä halutaan muistuttaa, että myös koulunkäynninohjaajalla tai avustajalla on tärkeä rooli liikuntakokemusten välittäjänä. Voi olla, että avustaja ei ole itse kiinnostunut liikunnasta itse tai oma kunto ei mahdollista avustamista tunnilla. Myös liian innokkaita avustajia löytyy, eli oppilas on jäänyt sivusta seuraajaksi, kun avustaja innostui itse heittämään frisbeegolfia.

Kaiken ei tarvitse olla niin lajisidonnaista, vaan voidaan lajeja muokkailla ja yhdistellä, Esim. tavoite ei tarvitse olla oppia pelata koripalloa, vaan taidot, joilla se mahdollistuu ja taidot ryhmässä toimimiseen. Kaikista ei tarvitse tehdä koripallon maailmanmestareita.

Podcast on yhdenvertaisen koululiikunnan äänitorvi. Seurassanne olivat Elina Mäkikunnas ja Liisa-Maija Verainen.

Lisätietoja liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi

Kaikki kentille ja saleihin –opas

https://lihastautiliitto.fi/wp-content/uploads/2021/11/kaikkikentillejasaleihin_verkkoon_02.pdf

Lihastautia sairastava lapsi koulussa

https://lihastautiliitto.fi/wp-content/uploads/2020/01/Lihastautia-sairastava-lapsi-koulussa.pdf

Ruotsinkielinen version voi lukea täältä

https://lihastautiliitto.fi/wp-content/uploads/2021/10/muskelsjukdom_handbok_till_barnet.pdf