Lihastautiliitto on ottanut kantaa läsnäolokuntoutuksen keskeyttämispäätökseen koskien erityisesti fysioterapiapalveluita. Lihastautiliitto katsoo, että lähifysioterapian keskeyttäminen tai/ja etäkuntoutukseen siirtyminen on kestämätön tilanne lihastautia sairastavien ihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Liitto peräänkuuluttaa kaikilta terapiamaksusitoumuksia antavilta julkisen sektorin organisaatioilta keskeyttämisohjeen välitöntä peruuttamista, jotta välttämättömän terapia-avun saanti kaikille lihastautia sairastaville voidaan turvata.

Lihastautiliitto ilmaisee huolensa myös siitä, miksi ryhmämuotoisesti toteutetut moniammatilliseen laitos- ja avokuntoutukseen liittyvät päätökset on laajennettu koskemaan myös yksilöterapiakäyntejä.

Lihastautiliiton näkemyksen mukaan lähifysioterapian keskeyttäminen aiheuttaa monelle lihastautia sairastavalle oleellisen toimintakyvyn heikkenemisen  ja etenkin hengitysvaikeuksista kärsiville suuren riskin oman terveydentilan huonontumiseen. Samalla kasvaa ulkopuolisen avustuksen ja muihin terveydenhuollon palveluihin tukeutumisen tarve.

Tämä rasittaa entisestään ylikuormittuneita terveydenhuollon resursseja. Ulkopuolisen avun saaminen pandemiasta johtuen ei tässä poikkeustilassa ole kaikissa kohdin turvattua ja varmaa.

Lue koko kannnaotto alta:

Kannanotto läsnäolokuntoutuksen keskeyttämiseen