Lihastautiliitto järjestää tavoitteellista ryhmätoimintaa läsnäolo- ja verkkokursseina sekä leiritoimintana eri elämäntilanteissa oleville lihastautia sairastaville aikuisille, nuorille ja lapsille sekä heidän läheisilleen.

Kurssitoiminta on tavoitteellista ryhmätoimintaa, jossa tuetaan lihastautia sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään muuttuneissa elämäntilanteissa vahvistamaan hyvinvointiaan, jotta oman elämän näköinen arki on mahdollista.

Lihastautiliiton kursseilla ja leireillä on mahdollista tavata muita lihastautia sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään. Kurssit sisältävät tietoa, keskustelua, kokemusten vaihtoa ja monipuolista toimintaa ammattilaisten ohjaamissa vertaisryhmissä.