Lihastautiliitto ry järjestää tavoitteellista ryhmätoimintaa läsnäolo- ja verkkokursseina sekä leiritoimintana eri elämäntilanteissa oleville lihastautia sairastaville aikuisille, nuorille ja lapsille sekä heidän läheisilleen.

Kurssitoiminta on tavoitteellista ryhmätoimintaa, jossa tuetaan lihastautia sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään muuttuneissa elämäntilanteissa antamalla vinkkejä ja keinoja oman elämän jäsentymiseen ja voimavarojen tunnistamiseen.

Kurssin aikana saat tietoa lihastaudeista, niiden kuntoutuksesta ja sosiaaliturvapalveluista. Ammattilaisten ohjaamissa vertaisryhmissä on mahdollista jakaa kokemuksia. Kurssiohjelma sisältää keskusteluryhmiä ja erilaisia toiminnallisia ryhmiä.

Lihastautiliitto on mukana Etäsope- ja LASSO- hankkeissa.

Etäsope-hankkeen kevään 2021 verkkokurssit löytyvät osoitteesta: www.etasope.fi.

LASSO-hankkeen vuoden 2021 alueelliset perhekurssit löytyvät osoitteesta: www.perhesope.fi/kurssit