Koululaisten Move!-mittausten tulokset julkistettiin 14.12.2022. Lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ollaan syystä huolissaan. Sama suuntaus koskee kaikki lapsia ja nuoria, myös lihastautia sairastavia.

– Move!-mittausten tulokset kertovat lasten ja nuorten elintapojen sekä yhteiskunnan muutoksesta viime vuosikymmeninä. Lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt ja fyysisesti passiivinen aika kasvanut, mikä on heikentänyt lasten ja nuorten toimintakykyä. Lasten ja nuorten fyysisellä toimintakyvyllä on vaikutuksia jo nyt ja tulevaisuudessa niin yksilön hyvinvointiin kuin laaja-alaisesti kaikkialle yhteiskuntaan. (Lasten ja nuorten fyysisessä toimintakyvyssä merkittäviä alueellisia eroja. 14.12.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 16.12.2022.)

Koululiikunta kuuluu kaikille

Koululiikunta ja Move!-mittaukset ovat tarkoitettu kaikille peruskoululaisille. Lihastautia sairastavat lapset ja nuoret voivat tehdä mittaukset soveltaen. Siksi opettajien avuksi soveltamiseen on tehty erillinen opas, ”Soveltavien Move!-mittausten opas opettajille”.

– Move!-mittaukset voidaan toteuttaa sovelletulla tavalla oppilaille, joilla on pitkäaikaisia tai pysyviä toimimista vaikeuttavia haittoja tai vammoja. (Piritta Asunta ja Anni Lindeman. 2021. Soveltavien Move!-mittausten opas opettajille [pdf-tiedosto].)

– Oppilas on asiantuntija paitsi tuntien suunnittelussa myös Move!-mittauksia sovellettaessa, muistuttaa Lihastautiliiton koulu- ja opiskeluasiantuntija Liisa-Maija Verainen.

Tukea koulunkäyntiin ja vinkkejä koululiikuntaan

Lihastautiliiton ”Kaikki kentille ja saleihin” -podcastin jaksossa 3, ”Suunnitellaan yhdessä – oppilas on asiantuntija”, keskustellaan, mm. Move!-mittauksia ja muuta soveltavan liikunnan suunnittelua. Yhdenvertaisen koululiikunnan äänitorvena toimivan podcastin jaksot ovat kuunneltavissa Lihastautiliiton verkkosivustolla ja podcast-sovelluksissa, kuten Spotifyssa sekä Googlen ja Applen podcast-sovelluksissa.

Lihastautiliiton koulunkäyntiin liittyvää materiaalia kouluille ja perheille löytyy verkkosivustolta osiossa Koulunkäynti ja opiskelu. Sieltä voi ladata, mm. yleisesti koulunkäyntiä käsittelevän ”Lihastautia sairastava lapsi koulussa” ja koululiikuntaan keskittyvän ”Kaikki kentille ja saleihin” -oppaan.

Kaikissa koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Lihastautiliiton koulunkäynti- ja opiskeluasiantuntijaan Liisa-Maija Veraiseen, p. 040 751 1081, liisa-maija.verainen@lihastautiliitto.fi.