Koulut ja oppilaitokset tarvitsevat tietoa lihassairauksista ja kokemuksia toimivista ratkaisuista. Tieto vähentää väärinkäsityksiä ja mahdollistaa yhdenvertaisen koulupolun muiden ikätovereiden kanssa. Hyvä koulutie rakentuu koulun ja kodin vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä.

Lihastautiliiton julkaisema Lihastautia sairastava lapsi koulussa -opas sisältää tietoa lasten yleisimmistä lihastaudeista ja niiden ominaispiirteistä. Oppaassa esitellään yleisiä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä sellaisen ympäristön luomiseksi, jossa lihastautia sairastavat oppilaat voivat nauttia samoista mahdollisuuksista kuin luokkatoverinsakin. Oppaan pääset lukemaan allaolevasta linkistä.

Lihastautia sairastava lapsi koulussa

Siirtyminen peruskoulusta jatko-opintoihin on nuorelle mahdollisuuksien ja itsenäistymisen aikaa. Alavalintojen lisäksi pohdittavaksi tulevat mm. asumiseen ja tukimuotoihin liittyvät asiat. Lihastautiliiton urasuunnittelija on nuoren ja hänen perheensä apuna näissä pohdinnoissa.

Lihastautiliitto on ollut mukana kehittämässä yhdenvertaisia koululiikunnan tuntimalleja Jyväskylän yliopiston ja Maliken kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi Kaikki kentille ja saleihin! -opas.