Suomalainen LGMD-ryhmä Facebookissa

  Limb-girdle -lihasdystrofiaa (LGMD) sairastaville on perustettu oma suomalainen  Facebook-ryhmä  LGMD Suomi. Ryhmä on yhteinen kaikille LGMD -ryhmän alatyypeille. Vertaisten ylläpitämän, yksityisen ryhmän tarkoituksena on tarjota tukea sekä toimia keskustelualustana LGMD:aan liittyvien kokemusten jakamiselle. Ryhmään voi liittyä pyytämällä jäsenyyttä omalla Facebook-profiililla. Suora linkki ryhmän sivuille: https://www.facebook.com/groups/2782242242099434/?ref=share


Uutta tietoa C9orf72-geenin toistojaksomonistuman vaikutuksista mikrogliasoluihin

  Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus tuo uutta tietoa otsalohkodementiaa ja ALS-tautia aiheuttavan C9orf72-geenin toistojaksomonistuman vaikutuksista mikrogliasoluihin. Toistojaksomonistuma C9orf72-geenissä on yleisin otsalohkodementiaa ja ALSia aiheuttava geenimuutos ja huomattavan yleinen erityisesti suomalaisilla potilailla. Mikrogliat ovat aivojen immuunisoluja, jotka tutkailevat jatkuvasti ympäristöään ja poistavat esimerkiksi kuolleita soluja, toimimattomia synapseja tai muita haitallisia tekijöitä fagosytoimalla niitä. Mikrogliat voivat myös …


Hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelun laatusuositukset valmistuivat

Hengityslaitepotilaat ry on saanut valmiiksi hengityshalvausstatuksen omaavien työntekijäpalvelua koskevat suositukset. Suositukset pohjaavat ”Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut” -selvityksen esiin nostamiin ongelmiin ja yhdistyksen jäsenille suunnattujen vertaiskehittämistyöpajojen ratkaisuehdotuksiin. Suositukset heijastavat vahvasti elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien näkemyksiä: hengityshalvausstatuksen omaajien tulee voida elää omaehtoista elämää, vaikka siihen tarvitseekin muiden apua. Vaikutusmahdollisuudet tuen ja avun järjestämisessä ja toteuttamisessa ovat …


Järjestöiltä vetoomus ministerille järjestölähtöisen sopeutumisvalmennuksen puolesta

  Järjestöt jättivät 30.9. sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle yhteisen vetoomuksen, jossa ne esittävät huolensa järjestölähtöisen sopeutumisvalmennuksen nimen muuttamisesta aiheutuvista vaikutuksista. Lihastautiliitto on yksi 11 vetoomuksen allekirjoittaneesta järjestöstä. Vetoomuksen taustalla on STEAn syyskuun alussa antama ilmoitus  sopeutumisvalmennus-nimestä luopumisesta. STEA rahoittaa edelleen tavoitteellista ryhmätoimintaa, mutta järjestöjä kehotettiin miettimään uusi nimi toiminnalle. STEA rinnastaa järjestöjen toteuttaman sopeutumisvalmennustoiminnan …


Lihastautiliiton fysioterapeutit aloittavat etäkuntoutusvastaanotot

Lihastautiliiton fysioterapiatoiminta on ainoana Suomessa kerännyt kokemustietoa juuri lihassairauksiin liittyvästä fysioterapiasta yli 30 vuoden ajan.  Lihassairauksiin erikoistuneet Lihastautiliiton fysioterapeutit aloittavat etäkuntoutusvastaanotot 1.10.2020 alkaen (ajanvaraus sekä vastaanotot). Uuden toiminnan avulla myös maantieteellisesti kaukana asuvat lihassairautta sairastavat ihmiset voivat päästä lihassairauksiin ja hengitysfysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin vastaanotolle. Etäkuntoutuksen avulla asiakas pääsee reaaliaikaisesti tapaamaan fysioterapeutin ja saa yksilöllisiä ohjeita …


Liittokokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt ja valittiin uusi hallitus

  Lihastautiliiton liittokokous järjestettiin sunnuntaina 20.9. Turussa asiamieskokouksena. Kokouksessa oli paikalla asiamies Uudenmaan, Lounais-Suomen, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Lapin läänin, Pohjanmaan ja Itä-Suomen yhdistyksistä. Iso kokouksessa käsitelty asiakokonaisuus oli Lihastautiliiton sääntöjen muuttaminen, jonka liittokokous hyväksyi. Sääntömuutoksen tärkeimmät muutokset kohdistuvat hallitus- ja jäsenyhdistysasioihin: vaalitoimintapykälän myötä jäsenyhdistysten on jatkossa asetettava ehdokkaansa liittohallitukseen ennakkoon hallituksen toimivuosi on 1.5.-30.4. hallituksessa voivat …


Virtuaaliset keskusteluryhmät jatkuvat syksyllä

  Lihastautiliitto tarjoaa myös syksyn aikana keskusteluseuraa verkon välityksellä kaikille halukkaille virtuaalisissa keskusteluryhmissä. Keskusteluryhmä tarjoaa helpon ja turvallisen paikan jakaa tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Keskusteluryhmät on tarkoitettu kaiken ikäisille ja keskustelua virittelevät Lihastautililiiton järjestösuunnittelijat. Keskusteluryhmään osallistutaan Teams-sovelluksen kautta ja mukaan keskusteluryhmään pääsee liittymään ilmoittautumisvahvistuksen mukana tulevan linkin kautta. Tervetuloa mukaan! Virtuaaliset keskusteluryhmät järjestetään syksyn aikana …


Järjestön kokemusta ei voi korvata tai hankkia muualta

  Valtiovarainministeriön 13.8. julkaistussa budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus on ensi vuonna vähenemässä 127 miljoonaa euroa eli 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Nykyinen budjettiesitys on myös ristiriidassa Hallitusohjelman kanssa, jonka kohdassa 3.6 on selkeästi kirjattu ylös yhtenä tavoitteena sote-järjestöjen toiminnan edellytysten vahvistaminen ja järjestölähtöisen työn uudistamisen ja monimuotoisuuden tukeminen. Lihastautiliitto on tilanteesta huolissaan ja pitää …


Potkua yrittäjyyteen -sarjan ensimmäinen webinaari katsottavissa

Viime keväälle suunnitellut vammaisten yrittäjäpäivät vaihtuivat poikkeustilanteessa webinaarisarjaan yrittäjyydestä elo-lokakuulle. Webinaarisarjassa haetaan nostetta bisnekseen ja kehittymiseen sekä pohditaan mm., mistä löytää potkua yrittämiseen ja pitää yllä tekemisen intoa poikkeustilanteen jälkeen. Webinaarisarjan jaksoista on tehty myös tallenteet. Potkua yrittäjyyteen -webinaarisarjan järjestäjinä ovat Invalidiliitto ry, Näkövammaisten liitto ry, Neuroliitto ry, Lihastautiliitto ry, HUN ry, Käsillä – Näkövammaisten …


Koronavirustilanteen vaikutus Lihastautiliiton toimintaan

  Suomen hallitus on antanut uusia suosituksia koronavirustilanteen vuoksi. Lihastautiliiton toiminta jatkuu syksyllä lähes normaalisti tietyin poikkeuksin ja varotoimin: • Tilaisuudet ja tapahtumat toteutetaan normaalisti noudattaen yleisiä hygieniasuosituksia ja turvavälejä. Lisäksi tapahtumiin osallistuneilta pyydetään yhteystiedot, jotta tarvittaessa jokainen osallistuja voidaan jälkikäteen tavoittaa. • Liiton työntekijät ovat pääsääntöisesti etätöissä. Liiton keskustoimistolla tai aluetoimistoilla ei ole automaattisesti …