Lihastautipäivät järjestetään Vantaalla 18.-19.4.

Lihastautipäivät ja liittokokous järjestetään tänä vuonna Vantaalla, Break Sokos Hotel Flamingossa 18.-19.4. Lihastautipäivien ohjelma koostuu luennoista, rinnakkaisohjelmasta, iltaohjelmasta sekä sunnuntain liittokokouksesta. Päivien ohjelman, tietoa osallistumisesta ja majoitusvaihtoehdoista sekä ilmoittautumislomakkeen löydät tapahtuman sivustolta: www.lyyti.in/lihastautipaivat2020 Ilmoittautuminen päättyy 31.3. Tervetuloa!


Jasmin Toropainen on Vuoden Vapaaehtoinen 2019!

  Lihastautiliiton nuorisotyöryhmä NuoLin puheenjohtaja Jasmin Toropainen Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksestä on Lihastautiliiton Vuoden Vapaaehtoinen 2019. Jasmin on monelle liiton jäsenelle tuttu erilaisista yhteyksistä, ja toimii tällä hetkellä mm. Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksen nuorisovastaavana. Hän on myös Lihastautiliiton liittohallituksen jäsen. Vuoden Vapaaehtoisen arvonimi Jasminille myönnetään kuitenkin ensisijaisesti nuorisotyöryhmän asioiden hyvästä hoitamisesta ja ryhmän johtamisesta. Jasminia Vuoden Vapaaehtoiseksi esittäneiden perusteluissa …


Liiton sosiaali- ja terveysoikeuksien työryhmä nimetty

  Lihastautiliiton hallitus on joulukuun kokouksessaan nimennyt liiton sosiaali- ja terveysoikeuksien työryhmän kaudelle 2020-2021 liiton jäsenyhdistyksistä saatujen ehdotusten pohjalta. Työryhmään kuuluvat Hannu Mikkola, Hannu Välitalo, Juha Markkanen, Satu Riikonen, Jasmi Ahonen, Päivi Pihakari ja Sanna Tähkäpää. Työryhmän tehtävänä on seurata lihassairauksien näkökulmasta keskeistä lainsäädäntöä ja valmistella lausuntoja ja kannanottoja lihastautia sairastavien oikeuksien kannalta tärkeisiin asioihin. …


Lihastautiliiton kouluopas ilmestyi

  Juuri painosta tullut Lihastautia sairastava lapsi koulussa -opas auttaa ymmärtämään, miten lihastauti vaikuttaa lapsen koulunkäyntiin. Lihastautia sairastava oppilas saattaa kohdata suurempia haasteita kuin koulutoverinsa, mutta näihin haasteisiin voidaan vaikuttaa esteitä poistamalla ja lapsen vahvuuksia tukemalla. Oppaan julkistamistilaisuus järjestettiin 23.1. Uudenmaan lihastautiyhdistyksen tiloissa Helsingissä. Opas sisältää tietoa lasten yleisimmistä lihastaudeista ja niiden ominaispiirteistä. Oppaassa esitellään …


Osallisuustyöryhmä valmistelemaan vammaisten henkilöiden osallisuutta turvaavia säännöksiä

  Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida ja valmistella säännösehdotuksia vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Tavoitteena on turvata ja lisätä entisestään vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä sekä selventää oikeussuojakeinoja. Työryhmän asettaminen vastaa yhteen eduskunnan lausumista, jotka annettiin ”Ei myytävänä” –kansalaisaloitteen pohjalta. Työryhmässä on viranomaisten sekä vammaisjärjestöjen edustajia. Ryhmän tehtävänä …


Lindströmin rahaston apurahat haussa vuodelle 2020

  Hilkka ja Eino Lindströmin rahastosta julistetaan haettavaksi vuoden 2020 apurahat. Rahasto jakaa apurahoja lihastautia sairastaville opiskelumahdollisuuksia, itsensä kehittämistä tai sellaiseen järjestö- ja harrastustoimintaan osallistumista varten, joka edistää lihassairauksista tiedottamista. Avustusta ei myönnetä tietokoneiden hankintaan. Jaettava summa on 100–500€/vuosi/henkilö. Avustuksen saajan tulee olla lihastautiyhdistyksen jäsen. Apurahan perusteena olevien kulujen tulee syntyä kuluvan vuoden, eli vuoden …


Kesän kurssityöntekijöiden haku on auki!

  Lihastautiliitto hakee kurssi- ja leirityöntekijöitä vuoden 2020 sopeutumisvalmennuskursseille ja lasten leireille. Hakusessa on kurssi- ja leirinjohtajia, ryhmänohjaajia, lasten kesäleirin ohjelmavastaavia, lasten/nuorten ohjaajia, avustajia sekä yöavustajia. Eri tehtävien pätevyysvaatimukset sekä lisätietoa hausta ja palkkauksesta löytyy tältä TE-toimiston sivulta. Siellä pääset myös täyttämään hakulomakkeen.


Sari Kuosmanen on Lihastautiliiton uusi toiminnanjohtaja

  Lihastautiliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Sari Kuosmanen. Opinnoissaan hän on erikoistunut terveydenhuollon johtamiseen. Kuosmanen on viimeksi työskennellyt Kuntoutuskeskus Ruissalossa ja sitä ennen laaja-alaisesti erilaisissa hallinnon, kehittämisen, markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä yksityisellä sektorilla. Hänellä on kokemusta myös järjestö- ja yhdistystoiminnasta sekä erilaisista luottamustehtävistä. Hän aloittaa työnsä Lihastautiliitossa 13.1.2020.


Ehdota Vuoden Vapaaehtoista!

Lihastautiliitto haluaa nostaa esiin vapaaehtoisten tekemää arvokasta työtä –  nyt haemme jo viidettä kertaa Vuoden Vapaaehtoista! Voit ehdottaa henkilöä, joka on mielestäsi tehnyt merkittävää vapaaehtoistyötä lihastautia sairastavien hyväksi ja ansaitsisi tulla työstään huomioiduksi. Vapaaehtoinen •on henkilö, joka toimii omasta vapaasta tahdostaan ilman palkkaa yhteisön/yhdistyksen hyväksi. Hän voi olla itse sairastava, läheinen tai joku aivan muu. Vapaaehtoistoiminta …


Hengityshalvauspotilaiden asemassa on puutteita – palveluiden järjestämiseen lisättävä osallisuutta

Hengityslaitepotilaat ry:n kysely tuo uutta tietoa elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjistä. Suurin osa heistä tarvitsee apua vuorokauden ympäri. Kysely kertoo puutteista muiden avusta riippuvaisten hengityshalvauspotilaiden palveluiden järjestämisen tavoissa, ihmisoikeuksien toteutumisessa ja yksityisyyden turvaamisessa. Tällä hetkellä hengityshalvauspotilaiden tarpeet ja palvelut eivät kohtaa. Ongelmia on tunnistettu lainsäädännössä ja käytännössä jo aiemmin, mutta soteuudistuksen pitkittymisen vuoksi niihin puuttuminen on viivästynyt. …