Kelalta tarkennus läsnäkuntoutuspalveluiden ohjeistukseen

  Kela on 20.3. tarkentanut 17.3. antamaansa ohjeistusta läsnäkuntoutuspalvelujen toteuttamisesta koronavirusepidemian aikana. 17.3. Kela ilmoitti, että epidemian johdosta uusia, kasvokkain tapahtuvia läsnäkuntoutuspalveluja ei aloiteta ja jo käynnissä olevat läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään. Ilmoitus koski yksilö- ja ryhmämuotoista kuntoutusta, kuntoutuspalveluihin liittyviä koti- ja verkostokäyntejä ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää työpaikoilla toteutettavaa kuntoutusta. Kela suositti lisäksi etäkuntoutuspalvelujen käyttöönottoa niissä kuntoutuspalveluissa, …


Lihastautiliitolta kannanotto läsnäolokuntoutuksen keskeyttämiseen

  Lihastautiliitto on ottanut kantaa läsnäolokuntoutuksen keskeyttämispäätökseen koskien erityisesti fysioterapiapalveluita. Lihastautiliitto katsoo, että lähifysioterapian keskeyttäminen tai/ja etäkuntoutukseen siirtyminen on kestämätön tilanne lihastautia sairastavien ihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. Liitto peräänkuuluttaa kaikilta terapiamaksusitoumuksia antavilta julkisen sektorin organisaatioilta keskeyttämisohjeen välitöntä peruuttamista, jotta välttämättömän terapia-avun saanti kaikille lihastautia sairastaville voidaan turvata. Lihastautiliitto ilmaisee huolensa myös siitä, miksi ryhmämuotoisesti toteutetut moniammatilliseen …


Lihastautiliitto peruu tapahtumat 30.4. asti

  Koronavirustilanteen pahentuessa Suomen hallitus suosittelee pienempienkin kokoontumisten järjestäjille riskiarvion pohjalta harkintaa tilaisuuksien järjestämisessä ja neuvoo käyttämään riskiryhmien kanssa asioidessa erityistä varovaisuutta. Näiden suositusten pohjalta Lihastautiliitto peruu kaikki tapahtumansa 30.4. asti. Liitto haluaa näin osaltaan rajoittaa koronaviruksen leviämistä ja suojella riskiryhmiin kuuluvia. Peruutus koskee jo aiemmin peruttujen Lihastautipäivien lisäksi kaikkia liiton järjestämiä diagnoosi- ja vertaistapaamisia, …


Muista haku kesän kursseille!

  Vaikka koronavirusepidemian nopeasti muuttuva tilanne rajoittaa tällä hetkellä sosiaalisia kontakteja, kannattaa hakemus kesän kursseille ja leireille laittaa tulemaan. Kuntoutussuunnittelija Susanna Ryynänen muistuttaa, että tämän hetken akuutista tilanteesta on vielä pitkä matka kesä- ja heinäkuuhun. -Kurssille hakeminen ei välttämättä tällä hetkellä ole mielessä päällimmäisenä, mutta koronatilanteen takia ei kannata jättää kurssihakemusta laittamatta, jos kesän kurssit …


Lihastautipäivät peruuntuvat ja liittokokous siirtyy

  Koronaviruksen epidemiatilanteen nopean muuttumisen ja Suomen hallituksen tekemien linjauksien pohjalta Lihastautiliiton hallitus on kokouksessaan 12.3. päättänyt, että Lihastautipäivät 18.-19.4. Vantaan Flamingossa perutaan. Vuoden 2020 Lihastautipäivät peruuntuvat kokonaan, mutta ohjelmassa 19.4. ollut sääntömääräinen liittokokous siirretään pidettäväksi myöhemmin, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Lihastautipäivien ilmoittautuminen on ollut käynnissä jo viikosta 8 alkaen. Saapuneiden ilmoittautumisten suhteen toimitaan seuraavasti: Jos …


Koronavirus: tarkka suojautuminen erityisen tärkeää riskiryhmille

  Koronaviruksen epidemiatilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa muuttuu nopeasti, ja maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueeksi luovutaan. Koronavirustartunnan saamisen riski katsotaan nyt kohonneeksi koko Euroopassa ja muualla maailmassa. Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea ulkomaille matkustamista, ja THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kehottaa rajoittamaan myös kotimaan matkailua. Suomen hallitus on 12.3. linjannut, että kaikki yli 500 henkilön tilaisuudet perutaan toukokuun …


Vammaisfoorumi: Toisen henkilön avun varassa olevat vammaiset huomioitava koronavirukseen varautumisessa

  WHO on julistanut COVID-19 -viruksen aiheuttaman epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Tilanne elää koko ajan ja tartuntojen määrä on kasvanut sekä Suomen sisällä että muualla maailmassa. Korona-virukseen sairastuneiden kuolleisuusprosentti on tällä hetkellä noin 2,5 – 3%. Toisen henkilön avun varassa olevien vammaisten määrä on noin 2 %. Iso osa erityisesti kotiin annettavista vammaispalveluista koskettaa näitä vammaisia …


Harvinaisten sairauksien päivä näkyy tapahtumina eri puolilla Suomea

  Kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää vietetään maailmanlaajuisesti vuosittain helmikuun lopussa. Karkausvuonna 2020 päivää vietetään jo kolmattatoista kertaa. Vuoden teema Reframe Rare korostaa harvinaissairaiden suurta kokonaismäärää sekä yhteistyön voimaa: harvinainen ei ole yksin, eikä harvinaisuus ole niin harvinaista kuin kuvitellaan. Maailmassa on yli 300 miljoonaa harvinaissairasta läheisineen, joten harvinaisuus koskettaa keskimäärin joka 17. henkilön ja hänen …


Jasmin Toropainen on Vuoden Vapaaehtoinen 2019!

  Lihastautiliiton nuorisotyöryhmä NuoLin puheenjohtaja Jasmin Toropainen Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksestä on Lihastautiliiton Vuoden Vapaaehtoinen 2019. Jasmin on monelle liiton jäsenelle tuttu erilaisista yhteyksistä, ja toimii tällä hetkellä mm. Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksen nuorisovastaavana. Hän on myös Lihastautiliiton liittohallituksen jäsen. Vuoden Vapaaehtoisen arvonimi Jasminille myönnetään kuitenkin ensisijaisesti nuorisotyöryhmän asioiden hyvästä hoitamisesta ja ryhmän johtamisesta. Jasminia Vuoden Vapaaehtoiseksi esittäneiden perusteluissa …


Liiton sosiaali- ja terveysoikeuksien työryhmä nimetty

  Lihastautiliiton hallitus on joulukuun kokouksessaan nimennyt liiton sosiaali- ja terveysoikeuksien työryhmän kaudelle 2020-2021 liiton jäsenyhdistyksistä saatujen ehdotusten pohjalta. Työryhmään kuuluvat Hannu Mikkola, Hannu Välitalo, Juha Markkanen, Satu Riikonen, Jasmi Ahonen, Päivi Pihakari ja Sanna Tähkäpää. Työryhmän tehtävänä on seurata lihassairauksien näkökulmasta keskeistä lainsäädäntöä ja valmistella lausuntoja ja kannanottoja lihastautia sairastavien oikeuksien kannalta tärkeisiin asioihin. …